Dorpjeried.nl
Double click to edit


Januari 2019

Uitnodiging wintertentoonstelling op 9 en 10 februari
Zoals eerder al gemeld organiseert Stichting Oud Ried op zaterdag 9 februari en zondag 10 februari een tentoonstelling over de sneeuwstorm van 40 jaar geleden, die ons dorp drie dagen lang van de buitenwereld afsloot. Om een zo compleet mogelijk beeld van de sneeuwoverlast te geven zijn we nog op zoek naar foto’s van de Dongjumerweg, Berlikumerweg, Dr. Vitus Ringersstraat en Pastorielaan. Ook als u nog wat over deze periode kunt vertellen, horen we dat graag!
Naast de winter van ’79 komt ook de strenge winter van 1963 aan bod en richten we een hoek in over de Elfstedentochten. Mocht u nog fotomateriaal, medailles, anekdotes of andere items over de Elfstedentocht hebben dan houden we ons aanbevolen.
Verder laten we nog een en ander zien over het ‘Belslidzjen’, het arrenslee rijden.

De tentoonstelling is beide dagen geopend van ’s middags van 14.00 tot 17.00. Er worden geen uitnodigingen verstuurd, daarom vragen wij u om deze tentoonstelling zoveel mogelijk aan bekenden door te geven. De toegang is gratis, maar een kleine bijdrage stellen we zeer op prijs.

Wij hopen dat u een van de dagen een kijkje komt nemen. Deze tentoonstelling zal jong en oud aanspreken! De oudste schoolkinderen krijgen de gelegenheid om daags na de tentoonstelling langs te komen.

Mocht u materiaal voor ons hebben, dan kunt u contact opnemen met
Sjoukje Hibma 269494 of Ada Groot 269404 of een mail sturen naar oudried@live.nl

Stichting Oud Ried
Dorps Canon van Ried.


Wat is een Canon;   Op de website van de Rijksoverheid staat het volgende te lezen over de Canon van Nederland. “De canon van Nederland is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen, personen, teksten, kunstwerken en voorwerpen uit de geschiedenis van Nederland. Samen vertellen ze hoe Nederland zich in de loop van de eeuwen heeft ontwikkeld. “

Woensdag 28 november j.l  is een afvaardiging van Stichting Oud Ried naar een informatieavond over het Dorpscanon geweest. Stichting Fryslâns Ferline heeft  in samenwerking met Tresoar, Doarpswurk, Afûk, Erfgasten, It Alders Erf en DeeEnAa   de aanzet gegeven om van alle friese dorpen en steden een Canon te maken. Dit kan echter niet zonder de steun van de lokale organisaties.  Voor dit mooie initiatief hebben wij  Ried opgegeven. De daadwerkelijke invulling moet nog gerealiseerd worden.

Doel;   Zoals ook geldt voor de canon van Nederland, zullen de gerealiseerde friese dorps- en stadscanons uiteindelijk ook voor onderwijsdoeleinden worden gebruikt. Nu al is daarover al contact met het Fries Educatief Platform en de Museumfederatie Fryslân.

Wij willen in de loop van volgend jaar een bijeenkomst organiseren met geinteresseerden om te brainstormen over  wat er in de Canon van Ried moet komen.  Bent u nieuwsgierig geworden kijk dan op www.dorpscanon.nl  een aantal friese dorpen en steden staan al op deze site. Via deze site kan er ook een link worden gemaakt naar BeeldbankFriesland, ToeristenkaartFriesland, FrieslandAgenda en FrieslandWonderland.

Wij hopen u zo nieuwsgierig  te hebben gemaakt dat ook u volgend jaar met ons om de tafel gaat zitten om de Canon van Ried vorm te geven.

Stichting Oud Ried