Dorpjeried.nl
Double click to edit


Benefietlunch voor 60-plussers op zondag 16 oktober

Stichting Oud Ried organiseert samen met de Eetclub Ried ten bate van de ver- en nieuwbouw van dorpshuis de Rede een Benefietlunch . Tijdens een gezellige samenkomst met (oud)dorpsgenoten kunt u herinnering aan vroegere jaren ophalen, mede aan de hand van een diapresentatie, dorpswandeling of rondrit.
Wie? Waar? Wanneer?
De lunch is bestemd voor alle Riedster en Oud-Riedsters vanaf 60 jaar.
In de gymnastiekzaal aan de Peinserweg (voor rolstoelen en rollators toegankelijk). Zondag 16 oktober vanaf 10.30 uur.
Het programma ziet er als volgt uit:
Ontvangst met koffie of thee en oranjekoek Welkomstwoord
Diapresentatie van ons dorp in de vorige eeuw Uitgebreide lunch
Na de lunch kunt u:
Een bezoek brengen aan dorpshuis de Rede waar de ontwikkeling van het oude schoolgebouw naar dorpshuis tot de huidige ver- nieuwbouw te zien is
Een wandeling door het dorp maken (ook de kerk is deze middag open) Plaatsnemen in het treintje voor een rondrit door het dorp
In de gymzaal blijven om bij te praten met oude bekenden en ondertussen kijken naar oudere en recentere filmfragmenten van Ried
Sluiting.
Stichting Oud Ried heeft de afgelopen jaren twee boekjes uitgegeven met de titels:
Oorlogsjaren in Ried én Boeren, Boerderijen en Boerenwerk. Beide zijn voor € 7.50 p.st. te koop. Ook zijn er ter herinnering aan deze dag pennen te koop voor € 2,50.
De kosten voor Benefietlunch bedragen 25.00 p.p. inclusief de koffie/thee en het drinken bij de lunch. Verdere consumpties zijn voor eigen rekening.
Opgave en betaling voor 1 oktober.
Opgave per email: oudried@live.nl onder vermelding van Benefietlunch
Telefonisch: Ada Groot 0517-269494 of Sjoukje Hibma 0517-269494
Of bijgevoegd formulier invullen en opsturen of inleveren bij de daarop genoemde adressen.
Graag vooraf betaling via rekening; NL28 RBRB 0852 2479 31 t.n.v. Stichting Oud Ried ondervermelding van; BENEFIETLUNCH.
Het is raadzaam om u zo vlug mogelijk op te geven, want de gymnastiekzaal heeft een beperkte capaciteit. Ook uw partner, al dan niet 60+, is van harte welkom. Kent u oud-Riedsters die ook belangstelling voor deze dag zouden hebben, wilt u dit bericht dan doorgeven?
Stichting Oud Ried