Dorpjeried.nl
Double click to edit


Serie nieuwe ansichtkaarten


Stichting Oud Ried heeft sinds deze week weer nieuwe ansichtkaarten te koop. We waren bijna door de vorige serie heen, dus tijd om nieuwe kaarten samen te stellen. Het zijn er vier verschillende geworden, allen in kleur. De verkoopprijs is 30 cent per stuk, een zakje met vier verschillende kaarten kost slechts 1 euro!
De kaarten zijn te verkrijgen bij het bakkerswinkeltje (open op do-, vrij- en zaterdagmorgen)
In dorpshuis de Rede tijdens openingstijden en
Bij Sjoukje Hibma de Rombade 9 tel 269494

Stichting Oud Ried